Du kan også blive godkendt, hvis du bor i en anden kommune og gerne vil flytte til Rudersdal. Læs mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside om, hvilke kriterier du skal opfylde for at få bevilget en bolig: Om boliger for ældre Hvis du er ældre og hjemmeboende, men har behov for socialt samvær, omsorg og pleje – eller hvis pårørende har brug for aflastning i hverdagen, finder du mere på hjemmesiden under: Dagtilbud med støtte Lejlighederne er beliggende i alment boligbyggeri. 46 11 22 71 e-mail: [email protected] dine plejebehov ikke længere kan tilgodeses i eget hjem, kan du blive godkendt til en plejebolig.Tilskuddet gives typisk til grupper og problemstillinger, som den offentlige sygesikring dækker. Nogle forsikringsselskaber vil også give direkte tilskud til parterapi.

Værktøjerne er udviklet af Psykologhuset ved Åen og er netop lanceret.

De bygger på eksisterende behandlings- og diagnosticeringsmetoder som anvendes af psykologer landet over i dag.

Til en start kan du undersøge om din arbejdsplads har en sundhedsforsikring. Ofte vil forsikringen dække 10-12 psykologbehandlinger, der således bliver gratis psykologhjælp for dig.

Din arbejdsplads behøver ikke vide, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Når du har kontaktet dit forsikringsselskab, vil de sende en bekræftelse, du så kan tage med til din psykolog.

Hvis man har små løse tæpper, skal der være skridsikkert underlag under, så hverken beboeren eller medarbejdere falder.

Hvis der skal bruges hjælpemidler i plejen, kan det af arbejdsmæssige hensyn blive nødvendigt at fjerne gulvtæpper. Synes man, det er vanskeligt at indrette sin bolig, kan man få hjælp af vores ergoterapeut.

Ved siden af selvhjælpsgrupperne er der også tilbud om individuelle selvhjælpssamtaler. Der er gruppeforløb og individuelle samtaler og rådgivningscentret dækker hele landet. Københavns Universitets psykologi klinik tilbyder gratis samtaler til enlige og familier.

Samtalerne sker som del i uddannelsen af psykologer eller som led i et forskningsprojekt.

Det gratis trivselsværktøj på sitet kan hjælpe dig med at få et overblik over din trivsel, dine symptomer, evt. Trivselsværktøjet kan bruges til dig selv, men er også nyttigt hvis du er pårørende eller forælder til et barn.

Det er et godt udgangspunkt for samtalen med de professionelle psykologer, men kan fint bruges selvstændigt, når det kan være svært at finde ud af, hvor du står, og hvad der virker for dig eller dem, du holder af.

Ved phuset er det kun erfarne psykologer der praktiserer. Det kan eksempelvis være psykologistuderende på sidste år på psykologi studiet. Brug din læge til at hjælpe dig på vej mellem de forskellige muligheder.